Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Ποιον σκοτώνει ο καβαλάρης Άγιος Δημήτριος
Λανθασμένα κάποιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνθρωπος που σκοτώνει ο άγιος Δημήτριος είναι ο βάρβαρος παλαιστής Λυαίος. Στην πραγματικότητα, στην εικόνα του αγίου διακρίνουμε τον άγιο να σκοτώνει τον πολεμοχαρή τσάρο των Βουλγάρων Ιωαννίτζη, που οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν «Σκυλογιάννη», ενώ ήταν έτοιμος να επιτεθεί στη Θεσσαλονίκη το 1206 ή 7.

Στην εικόνα αυτή ο άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης με στρατιωτική στολή πάνω σε κόκκινο άλογο φονεύοντας με το δόρυ του τον τσάρο των Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται για το θαύμα που έγινε τον Οκτώβριο του 1207 έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωαννίτζης που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά την παράδοση από τον άγιο Δημήτριο, όταν εκείνος πολιορκούσε την Θεσσαλονίκη. Στο πρόσωπο του αγίου Δημητρίου η Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε τον προστάτη της, το στήριγμά της. (Η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους το 1912 συνέπεσε με την ημέρα της γιορτής του αγίου μας). Δίκαια ο άγιος Δημήτριος αποκαλείται από τον υμνωδό της Εκκλησίας « μέγας φρουρός τς Θεσσαλονίκης, ρύστης ν τος κινδύνοις ξαίρετος, πρόμαχος κράτιστος» (Κανών δεύτερος). Σ’ έναν άλλο Κανόνα, που συνέθεσε ο Συμεών Θεσσαλονίκης, ο άγιος Δημήτριος φέρεται να λέει στην προστατευόμενή του πατρίδα Θεσσαλονίκη: «…μη φοβο ον πατρίς μου, μέ κατέχουσα∙ τους χθρούς σου γάρ πάντας πατάξω ν Χριστ και φυλάξω σε τήν τιμσάν με». Δίκαια παρατηρήθηκε, πως από όλες τις εικόνες του αγίου Δημητρίου, η εικόνα του εφίππου άγιου αγαπήθηκε περισσότερο, γιατί ενσαρκώνει τα ελληνικά ιδεώδη της παλληκαριάς και της λεβεντιάς. Στη συνείδηση των πιστών ο άγιος Δημήτριος δεν είναι μόνο, κατά τον υμνωδό, «κρηπίς κατάβλητος καί θεμέλιος ρρηκτος καί πολιοχος, οκιστής καί πέρμαχος» της πόλεως της Θεσσαλονίκης και «ν πολλος καί πολλάκις κινδύνοις χαλεπος τν Θεσσαλονικέων προϊστάμενος», αλλά και ο μέγας υπέρμαχος της οικουμένης. 

Όσοι δεν θα μπορέσουμε να ανέβουμε στην Θεσσαλονίκη στο συλλαλητήριο για την Μακεδονία, ας γονατίσουμε μπροστά στον Άγιο που κατ’ επανάληψη έχει δώσει λύση στις επιθέσεις των Σλάβων  εναντίον μας και να του ζητήσουμε την βοήθειά του. Τώρα πιά μας έχουν προδώσει όλοι δεν έχουμε άλλη καταφυγή. Ας  του θυμίσουμε τα λόγια του «…μη φοβο ον πατρίς μου, μέ κατέχουσα∙ τους χθρούς σου γάρ πάντας πατάξω ν Χριστ και φυλάξω σε τήν τιμσάν με» και ας περιμένουμε την βοήθειά του.